top of page

Privacy verklaring Jansenvansetten

Voor je ligt de privacy verklaring van Jans&vanSetten.

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Jans&vanSetten


Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Jolanda van Setten en Stephanie Jansen


1. Jans&vanSetten
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Jans&vanSetten. Jans&vanSetten is een coachings bedrijf dat zich richt op het individueel systemisch coachen van cliënten, het doen van opstellingen en het systemisch coachen van teams. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Jans&vanSetten verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Jans&vanSetten, neem dan gerust contact op! Info@jansenvansetten.nl |  06-13734398 | Veerstraat 66 | 6661AX | Druten 76429911| KVK Nr. 76429911 Jans&vanSetten  is een VOF, welke wordt gedreven door Jolanda van Setten en Stephanie Jansen.


2. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Jans&vanSetten. Deze worden hieronder toegelicht.
 

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jans&vanSetten stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Jans&vanSetten. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Jans&vanSetten via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 

3. De ontvangers
De gegevens die Jans&vanSetten ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Strato  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailcamp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailcamp.
 

02. Strato De e-mail van Jans&vanSetten wordt gehost bij Strato, verbonden aan de Green web foundation. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Strato.
 

03.De website en back-ups van de website worden gehost bij Rdbm.strato.de
 

04. Gegevens die jij achterlaat op de website van Jans&vanSetten zijn op de servers van rdbm.strato.de opgeslagen.
 

4. Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Jans&vanSetten, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
 

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchamp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@jansenvansetten.nl
 

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Jans&vanSetten via email, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 

5. De beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Jans&vanSetten of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Jans&vanSetten privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
 

6. Jouw rechten


01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Jans&vanSettn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Jans&vanSetten. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.


02. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Jans&vanSetten. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 

03. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Jans&vanSetten opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Jans&vanSetten al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 

04. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Jans&vanSetten vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 

05. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Jans&vanSetten niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 

06 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Jans&vanSetten jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info2jansenvansetten.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
 

7. Plichten
Jans&vanSetten verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Jans&vanSetten via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Jans&vanSetten de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Jans&vanSetten met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Jans&vanSetten behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Jans&vanSetten dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Jans&vanSetten te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. Info@jansenvansetten.nl |  06-13734398 | Veerstraat 66 | 6661AX | Druten
 

 

 

bottom of page